Testování spolehlivosti ve Wellypaudio

1.Testování frekvenční odezvy:Pomocí zvukového generátoru vytvořte řadu frekvenčních zvuků a přehrajte je přes sluchátka.Změřte výstupní úroveň zvuku pomocí mikrofonu a zaznamenejte ji, abyste vytvořili křivku frekvenční odezvy sluchátek.

2.Testování zkreslení:Pomocí zvukového generátoru vytvořte standardní zvukový signál a přehrajte jej přes sluchátka.Změřte výstupní signál a zaznamenejte jeho úroveň zkreslení, abyste zjistili, zda sluchátka vytvářejí nějakou formu zkreslení.

3.Testování hluku:Použijte zvukový generátor k vytvoření tichého signálu a změřte jeho výstupní úroveň.Poté přehrajte stejný tichý signál a změřte úroveň výstupního hluku, abyste určili úroveň hluku sluchátek.

4.Testování dynamického rozsahu:Pomocí zvukového generátoru vytvořte signál s vysokým dynamickým rozsahem a přehrajte jej přes sluchátka.Změřte maximální a minimální hodnoty výstupního signálu a zaznamenejte je, abyste určili dynamický rozsah sluchátek.

5.Testování vlastností sluchátek:Vyzkoušejte sluchátka s různými druhy hudby a vyhodnoťte jejich výkon v různých stylech hudby.Během testu zaznamenejte výkon sluchátek z hlediska kvality zvuku, vyvážení, zvukové kulisy atd.

6.Testování pohodlí:Nechte testované osoby nosit sluchátka a zaznamenejte své reakce, aby bylo možné vyhodnotit jejich pohodlí.Testované subjekty mohou nosit sluchátka po více časových období, aby zjistily, zda se objeví nepohodlí nebo únava.

7.Testování odolnosti: Otestujte sluchátka na odolnost, včetně ohýbání, kroucení, natahování a dalších aspektů.Zaznamenejte jakékoli opotřebení nebo poškození, ke kterému dojde během testu, abyste určili životnost sluchátek.

8.Testování dalších funkcí:Pokud mají sluchátka potlačení hluku, bezdrátové připojení nebo jiné speciální funkce, vyzkoušejte tyto funkce.Během testování vyhodnoťte spolehlivost a účinnost těchto funkcí.

9.Testování uživatelského hodnocení:Nechte skupinu dobrovolníků používat sluchátka a zaznamenávat jejich zpětnou vazbu a hodnocení.Mohou poskytnout zpětnou vazbu o kvalitě zvuku sluchátek, pohodlí, snadném použití a dalších aspektech, které určí skutečný výkon sluchátek a uživatelský zážitek.

Vlastní sluchátka – sestavení a testování sluchátek

Řízení dodavatelského řetězce

1. Nákup surovin:Výroba sluchátek vyžaduje suroviny jako plast, kov, elektronické součástky a dráty.Továrna potřebuje navázat kontakty s dodavateli, aby mohla nakupovat požadované suroviny a zajistit, aby kvalita, množství a cena surovin odpovídaly potřebám výroby.

2. Plánování výroby: Továrna potřebuje vyvinout výrobní plán založený na faktorech, jako je množství objednávky, výrobní cyklus a zásoby surovin, aby bylo zajištěno, že výrobní plány a výrobní kapacita jsou přiměřeně uspořádány.

3. Řízení výroby:Továrna potřebuje řídit výrobní proces, včetně údržby zařízení, řízení výrobního procesu, kontroly kvality atd., aby byla zajištěna kvalita produktů a efektivita výroby.

4. Řízení zásob:Továrna potřebuje řídit zásoby hotových výrobků, polotovarů a surovin, kontrolovat a optimalizovat úrovně zásob a snižovat náklady na zásoby a rizika.

5. Řízení logistiky: Továrna musí spolupracovat s logistickými společnostmi, aby byla odpovědná za přepravu produktů, skladování a distribuci, aby bylo zajištěno, že produkty budou zákazníkům dodány včas, v kvalitě a množství.

6.Poprodejní servis: Továrna musí poskytovat poprodejní služby, včetně řešení problémů, vrácení a výměny, aby splnila potřeby zákazníků a zvýšila spokojenost a loajalitu zákazníků.

Řízení dodavatelského řetězce

Kontrola kvality ve společnosti Wellypaudio

1. Specifikace produktu:Zajištění, že specifikace, funkce a výkon sluchátek splňují požadavky na design.

2. Kontrola materiálu:Zajištění, aby použité materiály splňovaly normy kvality, jako jsou akustické prvky, dráty, plasty atd.

3. Řízení výrobního procesu:Zajištění, že každý krok výrobního procesu splňuje požadavky na kvalitu, jako je montáž, svařování, testování atd.

4. Environmentální management:Zajištění, aby prostředí výrobní dílny splňovalo požadavky, jako je teplota, vlhkost, prašnost atd.

5. Kontrola produktu:Kontrola vzorků během výroby, aby bylo zajištěno, že kvalita produktu odpovídá standardům.

6. Testování funkcí:Proveďte různé funkční testy na sluchátkách, včetně testování připojení, testování kvality zvuku a testování nabíjení, abyste zajistili, že produkt funguje normálně.

7. Kontrola balení:Zkontrolujte obal sluchátek, abyste se ujistili, že je obal neporušený a předejdete poškození nebo problémům s kvalitou během přepravy.

8. Závěrečná kontrola:Komplexní kontrola a testování konečného produktu, aby bylo zajištěno, že kvalita a výkon splňují normy.

9.Poprodejní servis: Zajištění včasného a efektivního poprodejního servisu a rychlé vyřizování stížností a zpětné vazby zákazníků.

10. Správa záznamů:Záznam a řízení procesu kontroly kvality pro účely sledovatelnosti a zlepšování.

https://www.wellypaudio.com/custom-gaming-headset/
https://www.wellypaudio.com/custom-gaming-headset/